با حضور مدیر کل بهزیستی استان کرمان ،اولین مرکز مشاوره تخصصی و غیر دولتی کودکان استثنایی تحت عنوان «آیین مهرورزی » افتتاح شد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان کرمان ،در این مراسم عباس صادق زاده مدیر کل بهزیستی استان با ابراز خرسندی از تأسیس این مرکز مشاوره تخصصی اظهار امید واری کرد  این مرکز بتواند درخدمت رسانی به جامعه هدف گام های موثری بردارد.
وی با اشاره به اینکه خانواده هایی که فردی معلول دارند بیش ازسایر افراد جامعه احتیاج به حمایت معنوی دارند تا مادی افزود : راه اندازی چنین مراکز مشاوره های که نیاز جامعه می باشد به خانواده ها کمک خواهد کرد تا مسایل و مشکلات خود را راحتر حل نمایند.
فاطمه گلزاری مدیر این مرکز مشاوره نیز درسخنانی اظهار امیدواری کرد با انجام امور مشاوره ای و آموزش های سازنده بخشی از مشکلات کودکان استثنایی این منطقه کاهش یابد.