اولین مرکز مراقبتی-اقامتی موقت شبانه روزی اوتیسم مهر آفتاب جنوب شرق با زیر بنا 220متر و ظرفیت 15نفر با حضور مدیر کل، معاون توانبخشی بهزیستی استان کرمان،رئیس بهزیستی شهرستان کرمان و جمعی از مسئولین استانی افتتاح شد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان کرمان عباس صادق زاده مدیر کل بهزیستی کرمان در آیین افتتاح این مرکز با اظهار نگرانی از رشد اختلال اتیسم در کشور گفت :ایجاد چنین مراکزی میتواند به آموزش و خودمراقبتی و بهداشت روان این افراد کمک کند.

صادق زاده با بیان اینکه دیر به موضوع  شناسایی و غربالگری کودکان دارای اختلال اوتیسم ورود کرده ایم عنوان کرد: بهترین زمان آموزش  دوران کودکی است که  باید  خدمات آموزشی  مرتبط با این دوره ارائه شود.

وی تامین سلامت روان و سلامت اجتماعی افراد جامعه و همچنین کاهش دغدغه های خانواده های دارای فرزند اختلال اوتیسم را یکی از اهداف مهم بهزیستی دانست و عنوان کرد : نگهداری ثابت این فرزندان در مراکز جالب نیست و باید پیوند بین خانواده و فرزندان اختلال اوتیسم وجود داشته باشد .

عباس صادق زاده با بیان اینکه این مرکز اولین مرکزی است که صرفا” به بحث نگهداری موقت می پردازد گفت: کمتر از ۱۰ سال است که در حوزه ارائه خدمات به طیف اختلالات اوتیسم ورود کرده ایم و این اختلال در سطح جامعه در حال رشد است .

گفتنی است  این مرکز بنا بر نیاز کودکان دارای اختلال اتیسم و خانواده های آنان با هدف ارائه خدمات توانبخشی ، مراقبتی ، رفتار درمانی و مشاوره با حضور پرستار-بهیار-مددکار و روانشناس راه اندازی شده است .

علیرضا اسدی معاون توانبخشی بهزیستی استان کرمان با بیان اینکه خدمات اوتیسم مشکل ترین نوع خدمت رسانی در حوزه توانبخشی می باشد گفت : برای ارائه خدمات تخصصی و علمی برای خانواده های دارای فرزند اختلال اوتیسم  نیازمند آموزش های نوین و کارامد برای کارشناسان فعال این حوزه می باشیم .