اولین نمایشگاه دستاوردهای مددجویان وجامعه هدف بهزیستی با هدف ایجاد فرهنگ عمومی ومشارکت جمعی با حضور معاون سیاسی امنیتی فرماندار ، رئیس بهزیستی زرند و تعدادی از روسای ادارات در محل کانون  فرهنگی تربیتی المهدی شهرستان زرند  برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل بهزیستی کرمان علی صادق زاده معاون فرمانداری زرند با تقدیر از ارائه خدمات بهزیستی به گروه های هدف گفت : فعالیت های خیرخواهانه  و برگزاری چنین نمایشگاه هایی به توانمندسازی مددجویان کمک می کند .

در ادامه  محمد ابراهیمی رئیس اداره بهزیستی زرند با بیان اینکه اجرای چنین برنامه هایی به جذب مشارکت بیشتر خیرین و مردم کمک می کند عنوان کرد : پیوند فعالیت های خیر خواهانه با فعالیت های فرهنگی ،هنری شناسایی وبازار یابی برای زنان سرپرست خانوار،مشارکت زنان خانه ار در فعالیت های اقتصادی ،اجتماعی ومعرفی وحمایت از کارآفرینان با این طرح ها امکان پذیر می باشد .

ابراهیمی با اشاره به وجود 30 غرفه در این نمایشگاه اظهار داشت :  این غرفه ها شامل انواع غذهای سنتی ا-شیرینی ، دسر ، صنایع دستی ،تابلوهای نقاشی ،انواع ترشی ومربا ،خشکبار برای کمک و حمایت از کارآفرینان و مددجویان برگزار شد .