نمایشگاهی از آثار نقاشی معلولین کم توان ذهنی مراکز تحت نظارت بهزیستی استان کرمان به مدت چهار روز در نگارخانه هومهر افتتاح گردید.

به گزارش روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان کرمان افتتاح اولین نمایشگاه هنری با حضور مدیرکل و قائم مقام مدیرکل بهزیستی کرمان ، کارشناسان تخصصی ، روسای مراکز نگهداری از معلولین ذهنی ، جمعی از هنرمندان و مددجویان هنرمند درمحل نگارخانه کرمان برگزار شد.

عباس صادق زاده مدیرکل بهزیستی با اشاره به استعداد و توان باالقوه معلولین و تقدیر از تلاش مربیان برای شکوفایی و تقویت استعدادهای نهفته معلولین گفت : هدف اصلی و مهم مجموعه بهزیستی ارائه خدمات و آموزشهای مبتنی بر توانمند نمودن معلولین در سطوح مختطف می باشد.

وی خاطر نشان کرد : باید برای  پیمودن مسیر بهبود توان جسمی و ذهنی  افراد دارای معلولیت از طریق حرفه آموزی ، یادگیری هنرهای تجسمی و سایر فعالیتهایی که منجر به رشد و تقویت توانمندیهای نهفته آنان می شود تلاش نماییم .