اولین کلینیک تخصصی داندانپزشکی با پوشش رایگان  ویژه کودکان و فرزندان بی سرپرست مقیم خانه های کودک و نوجوان ، کودکان و خانواده های بی بضاعت و کودکان سرطانی  به همت دکتر علیرضا عبدی و جمعی از خیرین در استان کرمان افتتاح شد .

به گزارش روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان کرمان اولین کلینیک تخصصی دندانپزشکی ویژه کودکان بی سرپرست و مقیم مراکز تحت حمایت با مجهزترین امکانات و دستگاه های تخصصی دندانپزشکی به همت دکترعلیرضا عبدی ، پیشکسوتان و دندانپزشکان خیر با حضور مدیر کل بهزیستی استان کرمان در مرکز نگهداری فرزندان صنعتی کرمان افتتاح شد . 

این کلینیک دندانپزشکی با محیطی بسیار زیبا و مساحت 200 متر در مجموعه صنعتی کرمان به بهره برداری رسید. بهسازی و نوسازی این مجموعه را مهندس کاوه ودودی به صورت رایگان انجام داده است .

لازم به ذکر است  هزینه خرید یک دستگاه این مجموعه توسط خیر ایرانی مقیم آمریکا خریداری شده و همچنین چهار دندانپزشک داوطلبانه به صورت شیفتی به ارائه خدمات می پردازند .

 تمامی خدمات دندانپزشکی این مرکز برای کودکان و خانواده های بی سرپرست ،فرزندان مقیم مراکز و کودکان سرطانی  رایگان می باشد .