فاز دوم خانه کودک و نوجوانان خیریه کرمان پارسا به منظور نگهداری از دختران بی سرپرست و بدسرپرست 7 تا 12 سال تحت حمایت بهزیستی افتتاح شد.
به گزارش روابط عمومی  اداره کل بهزیستی کرمان در مراسم افتتاح این مرکز با حضور مدیر کل بهزیستی ، معاونین ، جمعی از خیرین و مسئولین استان برگزار شد ، فاز دوم  خانه کودک و نوجوان خیریه کرمان پارسا با ظرفیت پذیرش 20 دختر 7 تا 12 سال گشایش یافت .

گفتنی است این مرکز که با همکاری جمعی از خیرین درون و برون استان تجهیز و با نظارت و حمایت بهزیستی فعالیت می نماید.

گفتنی است در این مراسم از سوی مدیر کل بهزیستی با اهدا لوح سپاس از خدمات خیرین و مدیر مرکز خیریه کرمان پارسا قدردانی شد.