مرکز حمایت از کودک و خانواده خیریه مهر آوید  با حضور مدیر کل و معاون امور اجتماعی بهزیستی استان کرمان ،  معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی کشور افتتاح شد .

به گزارش روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان کرمان عباس صادق زاده مدیر کل بهزیستی کرمان هدف از افتتاح این خیریه را ارائه خدمت به کودکان کار و آسیب دیده با محوریت همکاری خانواده و حمایت مرکز خیریه مهر آوید دانست .

معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی کشور اظهار داشت :  وجود اینگونه مراکز یک از راههای سوق دادن خیرین و فعالان حوزه اجتماعی به سمت آموزش و افزایش مهارتهای زندگی افراد آسیب دیده و در معرض آسیب و همچنین بهره مندی از توان آنان در کنترل و کاهش آسیبهای اجتماعی است .