هشت واحد مسکونی مددجویی در قالب یک واحد شهری وهفت واحد روستایی با حضور امام جمعه ، فرمانده بسیج سپاه و رئیس بهزیستی شهرستان بافت افتتاح شد .

به گزارش روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان کرمان مسعود صادقی مقدم رئیس اداره بهزیستی بافت  با اشاره به اهداف بهزیستی در توانمند سازی و تامین مسکن مددجویان گفت : با اهتمام سازمان بهزیستی وهمکاری ارگانهای انقلابی ودستگاههای اجرایی تامین مسکن مددجویی روند رو به رشدی داشته ووضعیت مطلوبی در سطح استان دارد.

 واحدهای مسکونی فوق با زیر بنای یکصد متر  در قالب یک واحد شهری وهفت واحد روستایی با اعطای هشتاد میلیون ریال کمک بلاعوض ویکصد وپنجاه میلیون ریال تسهیلات بانکی ومشارکت مددجویان احداث ودر اختیار آنان قرار گرفت .

در ادامه این مراسم کلنگ احداث سه واحد مسکونی مددجویی دیگر نیز به زمین زده شد که در همین رابطه رضا غضنفری مقدم کارشناس مسئول مسکن بهزیستی استان کرمان گفت :  با انعقاد تفاهم نامه با بسیج سازندگی وهمکاری سایر ارگانهای مربوطه واحدهای فوق نیز احداث ودر اختیار مددجویان قرار خواهد گرفت .

غضنفری در این رابطه افزود :  واحدهای مسکونی فوق با اعطای یکصد میلیون ریال کمکهای بلا عوض از سوی بهزیستی وپرداخت دویست وپنجاه میلیون ریال وام مسکن روستایی ازسوی بنیاد مسکن وتامین مصالح مناسب از سوی بسیج سازندگی وهمچنین سهم آورده مددجو احداث خواهندشد.