پایگاه سلامت اجتماعی شهرستان سیرجان با حضور دکتر دریجانی معاون پیشگیری و جمعی از مسئولین این شهرستان در دهه مبارک فجر افتتاح شد.
به گزارش روابط عمومی بهزیستی استان کرمان پایگاه سلامت اجتماعی بمنظور پیشگیری درکاهش آسیب های اجتماعی و ارائه آموزشهای لازم به خانواده ارائه خدمات می نماید.
برپایه این خبر این مرکز به منظور تربیت مربی جهت ارائه آموزشهای لازم مهارتهای زندگی به اقشار مختلف راه اندازی شده است.
گفتنی است دکتر دریجانی معاون پیشگیری بهزیستی کرمان پس از افتتاح این مرکز از کمپ ترک اعتیاد عاشقان آزادی بازدید کرد.