بهره گیری از توان و قابلیت های ارزشمند معلولین یکی از اصلی ترین پایه های پویایی و استمرار فعالیت مراکز تولیدی و صنعتی است .

به مناسبت روز جهانی معلولین کارخانه تولیدات غذاهای سالم بهشت صنعتی با حضور مدیر کل ، معاون توانبخشی ، معاون مشارکت هاو اشتغال بهزیستی استان کرمان و جمعی از خیرین در فرح آباد استان کرمان افتتاح شد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان کرمان عباس صادق زده مدیر کل بهزیستی کرمان با تقدیر از همت ارزشمند خیرین در راه اندازی مراکز اشتغال گفت : ایجاد اشتغال پایدار معلولین زمینه ساز رفع مشکلات این قشر از جامعه می شود .

صادق زاده در حاشیه افتتاحیه خاطر نشان کرد : اشتغال زمینه حضور موثر و فعال افرا دارای معلولیت را در عرصه های مختلف اجتماعی و در نتیجه توانمندسازی آنان را فراهم می کند .

در حاشیه این مراسم مدیر کل بهزیستی از کارخانه تولید و بسته بندی  داروهای گیاهی که امکان اشتغال تعداد کثیری از معلولین را فراهم آورده بازدید کرد.