آیین افتتاح کلینیک توانبخشی و فیزیوتراپی آوا شهرستان راور با حضور مدیر کل ، معاون توانبخشی و رئیس تربیت بدنی و فوق برنامه بهزیستی استان کرمان ، معاون فرماندار ، رئیس اداره بهزیستی راور و مسئولین محلی در محل شهرستان راور برگزار شد .

به گزارش روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان کرمان عباس صادق زاده مدیر کل بهزیستی کرمان در آیین افتتاح گفت : با ارتقاء تجهیزات و ارائه خدمات توانبخشی به افراد دارای معلولیت می توان زمینه توانمندسازی این افراد را فراهم نمود .