25تیرماه امسال با حضور محمد جواد فدایی استاندار کرمان در اداره کل بهزیستی استان کرمان و نشست تخصصی با مدیران و کارشناسان فرصت مناسبی بود برای طرح دیدگاهها و نظرات کارشناسی به همین دلیل واحد خبر و اطلاع رسانی بهزیستی استان کرمان به تدریج  نظرات کارشناسان را در این نشست گزارش می کند. 

به گزارش روابط عمومی بهزیستی استان کرمان مهدیه باختر جانشین حوزه معاونت امور اجتماعی در این دیدار ، اقدامات موازی در حوزه کودکان خردسال و سن مهد کودک در استان کرمان را یکی از نگرانی های عمده کارشناسان تخصصی ذکر کرد و گفت : صدور مجوزهایی چون خانه های بازی از سوی اداره کل صنعت و معدن و سپردن نظارت بر این خانه ها  به اتحادیه صنف بازی های یارانه ای غیر علمی و تخصصی است که نه تنها همه ابعاد رشد کودک را در بر نمی گیرید بلکه ضربه های جبران ناپذیری به مسیر تحقق حقوق کودکان وارد می شود.

وی آموزشی محسوب نشدن مهدی های کودک را یکی دیگر از دغدغه ها ذکر کرد و افزود : علی رغم ارائه آموزش های تخصصی در مهد های کودک ، تعرفه های خدمات شهری از قبیل آب ، برق ، گاز، عوازض شهرداری ، مالیات و سایر هزینه های آموزشی محاسبه نمی شود که این دوگانگی در برخورد با این مراکز آموزشی  روند خدمات را دچار اختلال نموده و در نهایت بخش خصوصی و خانواده از این اتفاق ضرر می کنند.

باختر با تقاضا از استاندار کرمان برای توجه بیشتر به آموزش کودکان که سرمایه های اصلی یک کشور هستند یادآور شد : 99% ساختمان هایی که به عنوان مهد کودک مورد استفاده قرار می گیرند کاربری مسکونی دارند و متاسفانه زمین ها با کاربری آموزشی یا وجود ندارد یا اگر وجود داشته باشد به افرادی واگذار می شود که دغدغه آموزش و کودکان را ندارند .بنابراین باید با در نظر گرفتن تسهیلات کم بهره ، زمین های با کاربری آموزشی در اختیار صاحبان امتیاز مهدهای کودک قرار گیرد.

جانشین حوزه معاونت اجتماعی با بیان اینکه موضوع تبدیل شهر کرمان به شهر دوستدار کودک در دستور کار شهرداری کرمان قرار گرفته ؛ افزود: وقتی که به تبدیل شدن به شهر دوستدار کودک فکر می کنیم باید همه جنبه های حقوق کودکان را در نظر بگیریم و زیر ساخت ها باید کامل و جامع فراهم شود.

وی در بخش دیگر سخنان خود به تشریح فعالیت شبه خانواده و توانمند سازی خانواده وزنان و روند ارائه خدمت به جامعه هدف در این بخش ها پرداخت وگفت : اشتغال فرزندان و زنان که پایه واساس استقلال آنان پس از ترخیص و خروج از چرخه حمایت می باشد یکی از ضروریات توانمندسازی است که می تواند در سهمیه استخدام بنگاههای اقتصادی و بخش های خصوصی رعایت شود.

ایشان با تشریح فعالیت گروه های همیار زنان سرپرست خانوار با اشاره به اینکه گروه های همیار ، زمینه های اشتغال و توانمندسازی را فراهم می کنند ؛ گفت : این گرو ها در مراجعه به سازمان ها و ادارات درخواست گرفتن سفارش تولید محصول در زمینه های مختلف از جمله خیاطی را دارند اما متاسفانه به دلیل وجود رقبایی که اغلب رابطه ای سفارشات را از سازمان ها و ادارات می گیرند بازریابی این گروه ها دچار اختلال می شودکه به صورت منطقه ای و استانی با یک ابلاغ از سمت عالی ترین مقام اجرایی استان می توان از این گروه ها حمایت کرد .

باختر با نقد ساماندهی اخیر کودکان کار و خیابان عنوان داشت : به دلیل عمل نکردن به مسئولیت ها و عدم هماهنگی سایر سازمان ها در کارگروهای مربوطه ،  اجرای  اغلب این طرح ها نه تنها ناتمام  می ماند ،  بلکه نقش بهزیستی به عنوان یک سازمان تخصصی که وظیفه اش خدمات حرفه ای و تخصصی است به جمع آوری تنزل می یابد.

وی در بخش پایانی سخنان خود به تشریح وظایف ونحوه ارائه خدمت در دفتر امور آسیب دیدگان اجنماعی پرداخت و در خصوص مسائلی که این بخش با آن درگیر است ؛ اظهار داشت : با به توجه به روند رو به رشد آسیب های  اجتماعی به ویژه آسیبهای نوپدید ، راه اندازی اورژانس های اجتماعی تاثیرات عمیق و غیرقابل انکاری در این حوزه داشته است اما کمبودهای سخت افزاری – ناکافی بودن همکاری های بین بخشی و نداشتن امنیت شغلی به دلیل قرارداری بودن کارکنان اورژانس و تحمل فشارهای روانی ناشی از برخورد با این آسیب ها ، اورژانس های اجتماعی را دچار چالش عمیق نموده که باید در این موضوع با ورود مدیران ارشد استان تصمیماتی گرفته شود که به نفع جامعه باشد.

گفتنی است محمد جواد فدایی استاندار کرمان نیز با قدردانی از اقدامات انجام شده در حوزه معاونت اجتماعی بهزیستی کرمان اظهار داشت : تمام دغدغه استانداری این است که از ظرفیت های موجود در استان به خوبی استفاده شود و با تشکیل کارگروهایی موازی کاری ، کمبودها  و دغدغه های مطرح شده از منظر کارشناسی را بررسی می کنیم.