براساس ارزیابی انجام شده  قبلا 20 درصد ادارات دارای مناسب سازی بوده اند درحالیکه هم اکنون مناسب سازی  به 48 درصد ارتقاء پیدا کرده است.

به گزارش روابط عمومی بهزیستی استان کرمان به نقل از رابر کمیته مناسب سازی شهرستان رابر باحضور تمامی ادارات و نهادهای شهرستان برگزار شد.

فرماندار رابر ،علیجان سلیمانی ضمن تقدیر وتشکر از رییس اداره بهزیستی شهرستان گفت: به جهت پیگیری مجدانه در زمینه مناسب سازی محیط های عمومی ،ادارات ،نهادهای دولتی  و برگزاری پنج کمیته مناسب سازی در طول سال 95 خواستار توجه ویژه مسئولین شهرستان جهت  اجرایی سازی کامل مناسب سازی  در سال 96 شد.

 وی تلاش های اداره بهزیستی شهرستان رابر را در امدادرسانی به موقع و هدفمند به جامعه هدف تحت پوشش در حادثه بارندگی شدید و سیلاب های اخیر را قابل تقدیر دانست .

نجمه سالاری رئیس بهزیستی رابر با ارائه  گزارشی ازاقدامات مناسب سازی سال 95  اظهار داشت :براساس ارزیابی انجام شده  قبلا 20 درصد ادارات دارای مناسب سازی بوده اند درحالیکه هم اکنون مناسب سازی  به 48 درصد ارتقاء پیدا کرده است.

وی میزان مناسب سازی را رضایت بخش ندانست و گفت : طبق ارزیابی انجام شده 80 درصد مساجد و حسینیه ها نیاز به مناسب سازی دارند بنابراین  باید ادارات و سازمان های نسبت به موضوع مناسب سازی اهتمام ویژه داشته باشند.