به منظور استفاده بهزیستی و اداره کتابخانه های عمومی استان کرمان از امکانات دو نهاد فی مابین ادارات  کل بهزیستی و کتابخانه های عمومی کرمان تفاهم نامه همکاری منعقد شد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان کرمان ، از مفاد این تفاهم نامه اجرای برنامه های مشترک فرهنگی ، همکاری در برگزاری همایش ها، نشست ها و هم اندیشی های علمی کاربردی ، همکاری دراجرای طرح اتصال شبکه کتابخانه ها و بهزیستی ، انجام پژوهش های مشترک جهت شناسایی اولویت های مورد علاقه گروههای هدف و افزایش تعداد مخاطبین کتابخانه های عمومی ، معرفی و تعیین فضاها و مکان های مناسب جهت ایجاد کتابخانه مشارکتی و عضویت رایگان افراد تحت پوشش مددجویان می باشد.