جلسه هم اندیشی روسای شهرستان ها با حوزه معاونت امور اجتماعی با حضور مدیر کل و کارشناسان بهزیستی استان کرمان برگزار شد .

به گزارش روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان کرمان : عباس صادق زاده مدیر کل بهزیستی کرمان با اشاره به برنامه ریزی دقیق جهت کاهش آسیب های اجتماعی گفت : روسای شهرستان ها باید با توجه به نیاز و آسیب خیز بودن  هر شهرستان اقدامات و فعالیت های کاربردی برای جامعه هدف و کاهش آسیب های اجتماعی داشته باشند .

عباس صادق زاده با بیان اینکه اورژانس اجتماعی یک تفکر اثر بخش جهت کاهش آسیب های اجتماعی می باشد اظهار داشت : مداخلات و ارائه خدمات ، توسط اورژانس اجتماعی باید به گونه ای باشد که خود افراد و خانواده ها به عنوان کارشناس جهت کاهش مشکلات اجتماعی وارد عمل شوند .

ایشان افزود : در برنامه ششم توسعه به مسائل اجتماعی و تقویت مراکز اورژانس اجتماعی به طور ویژه توجه  شده و دولت دوازدهم با اقدامات اثر گذار هچون خدمات مشاوره ای و مددکار به حل مشکلات خانواده ها می پردازد.