اولین جلسه هم اندیشی اجرای طرح حمایت از فروش محصولات تولیدی زنان سرپرست خانوار با حضور معاون امور اجتماعی ، کارشناسان ،مجری طرح و زنان سرپرست خانوار در محل دفتر انجمن زنان نیکوکار مهتاب برگزار شد

 بنا به گزارش روابط عمومی بهزیستی استان کرمان در این جلسه عباس بلندی معاون امور اجتماعی با توصیف خدمات مددکاری در بهزیستی گفت : توانمند سازی از اصول مددکاری است و بهزیستی برمبنای مددکاری خدمت می نماید گرچه در تمام بخش های بهزیستی به موضوع توانمند سازی پرداخته می شود اما دفتر توانمند سازی خانواده و زنان که وظیفه حمایت وخدمت رسانی به زنان سرپرست خانوار را بر عهده دارد در اهداف و فعالیتهای خود توانمند سازی را با جدیت دنبال می کند

معاون امور اجتماعی در بخش دیگری از سخنان خود خطاب به زنان سرپرست خانوار تحت حمایت گفت : استقلال و خودکفایی در تمام زمینه های فرهنگی ، اجتماعی و اقتصادی باید ملاک زندگی هر شهروند از جمله شما بانوان قرار گیرد و از ظرفیتهای سازمان برای استقلال و قطع وابستگی از حمایتهای دولت استفاده نمایید

در ادامه این جلسه با مشارکت زنان سرپرست خانوار و کارشناسان و مددکاران شهرستانهای بم – بافت – منوجان – کوهبنان- جیرفت و رفسنجان روش های همکاری بررسی و تصمیم گیری شد

لازم به ذکراست درطرح حمایت از فروش محصولات تولیدی زنان سرپرست خانوار ، محصولات تولیدی فاسد نشدنی توسط موسسه مجری پیش خرید می شود و با فروش این محصولات در نمایشگاهها ملی ، فرا ملی و بین المللی عوایدحاصل از فروش به زنان سرپرست خانوار باز گردانده می شود موسسه مجری و همکار با بهزیستی در این طرح موسسه انجمن زنان نیکوکار مهتاب کرمان می باشد که سابقه فعالیتهای داوطلبانه و نیکوکارانه در موضوع زنان ، کودکان و معلولین دارد