به گزارش روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان کرمان به نقل از رفسنجان : مسابقات قهرمانی  شطرنج نابینایان و کم بینایان با حضور محمود حیدری رئیس بهزیستی رفسنجان در محل آموزشگاه زبان رفیع شهید برگزار شد .

در دوره اول فاطمه سادات حسینی ،علیرضا محمدی – در دور دوم علیرضا محمدی؛ابوالفضل صاحی

در دورسوم :حسین روحانی، امیر حمزه قدیری به عنوان نفرات برتر معرفی شدند .

در ضمن از 34 نفر از شطرنج بازان نابینا و کم بینا در تیم بهزیستی  استان کرمان ،10 نفر از شهرستان رفسنجان می باشند .