در آستانه هفته بهزیستی اولین شورای اداری استان کرمان با محوریت اقتصاد مقاومتی ، اقدام و عمل درراستای سلامت اجتماعی با حضور اعضاء شورای اداری به مدت دو روز 20و21 تیرماه در مرکز استان برگزار می شود.

بنا به گزارش روابط عمومی بهزیستی استان کرمان در مراسم افتتاحیه این جلسه عباس صادق زاده مدیرکل بهزیستی استان کرمان هدف از برگزاری این جلسات را اتخاذ تصمیمات کاربردی به نفع ساختار سازمانی و گروههای هدف توصیف نمود و گفت :
برنامه های ایام ماه مبارک رمضان در قالب برگزاری ضیافت مهر ، دیدارها ، جذب مشارکت اجتماعی مردم متفاوت تر از سالهای گذشته اجرایی و برگزار شد.
ایشان درادامه گفت : بهزیستی بیش از مشارکت مالی ، نیازمند تعامل و مشارکت اجتماعی مردم فهیمی است که باید اشتیاق در مشارکتشان به سمت سلامت اجتماعی سوق داده شود.
وی رصد و ارزیابی انجام شده از برنامه های ماه مبارک رمضان را بی نظیر و مثبت توصیف نمود و گفت : امیدواریم با برنامه های منسجم و افزایش مشارکت اجتماعی گامهای مؤثری در جهت تخصصی سلامت اجتماعی برداشته شود.