اولین مرکز جامع روانشناختی و مشاوره آنلاین با همکاری اداره کل بهزیستی استان کرمان و بنیاد علوی با حضور رئیس بنیاد مستضعفان کشور ، معاون توانبخشی ، جانشین معاون پیشگیری بهزیستی کرمان ، مدیر کل اقتصادی استانداری کرمان ، رئیس اداره بهزیستی قلعه گنج و رئیس بنیاد علوی کشور در شهرستان قلعه گج افتتاح شد .

به گزارش روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان کرمان این مرکز با هدف تحقق عدالت اجتماعی در مناطق کمتر برخوردار  و ارائه خدمات مشاوره ای  در زمینه مهارت های زندگی ، مهارت های پیش از ازدواج و بعد از ازدواج ، فرزند پروری  ، حل تعارض زوجین ، خود مراقبتی و سلامت بهداشت روان در خانواده در جنوب استان کرمان راه اندازی شده است.

در مرکز روانشناختی و مشاوره آنلاین دانش آموزان و خانواده هایشان  به صورت آنلاین و آموزش از راه دور از دوره های آموزشی متنوع با هدف بهبود کیفیت زندگی استفاده می کنند که این آموزش ها توسط اساتید برجسته کرمانی و کشوری برگزار می شود.