مدیرکل بهزیستی استان کرمان در اولین ملاقات عمومی در سال 96 با مددجویان و معلولین شهر کرمان دیدار و به مشکلات و درخواست های آنان رسیدگی کرد.

به گزارش روابط عمومی بهزیستی استان کرمان عباس صادق زاده مدیرکل بهزیستی در اولین ملاقات عمومی با حضور در دفتر ستاد پذیرش و هماهنگی بهزیستی با غریب 20 نفر از مددجویان ، معلولین و زنان سرپرست خانوار تحت حمایت دیدار و در جریان مشکلات و درخواست های آنان قرارگرفت .

در این دیدار مددجویان و معلولین کرمانی مسائل و مشکلات خود را بیان نموده و مدیرکل بهزیستی کرمان به تناسب درخواست های مطرح شده به برای بخش های مددکاری دستورات لازم را صادر کرد.