اولین کارگاه آموزشی طرح مهارتهای زندگی پیش از دبستان، 14 لغایت 16 دیماه در شهرستان جیرفت برگزار می شود .
به گزارش روابط عمومی سازمان بهزیستی استان کرمان ،کارگاه آموزشی مهارتهای زندگی پیش از دبستان ویژه مربیان و مدیران مهدهای کودک شهری و روستایی و پیش دبستانی جنوب استان کرمان با همکاری معاونتهای پیشگیری و امور اجتماعی بهزیستی با هدف ارایه آموزشهای لازم مهارتهای زندگی به کودکان مهد کودک و پیش دبستانی  برگزار می شود.
شایان ذکر است طی سه روز برگزاری این کارگاه آموزشی 70 نفر شرکت کننده علاوه بر دریافت آموزشهای لازم بسته های آموزشی مرتبط را به صورت رایگان دریافت خواهند کرد .