همایش دست های مهربان با مشارکت خیرین و با حضور مدیر کل بهزیستی ،معاون مشارکت های مردمی ، معاون برنامه ریزی شهرداری ،جامعه پزشکان ،وکلا ،هنرمندان ،اصناف و مهندسین نیکوکار در محل تالار بهارستان برگزار شد .

به گزارش روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان کرمان عباس صادق زاده مدیر کل بهزیستی کرمان با بیان اینکه امروزه میزان اعتماد اجتماعی در جامعه به حداقل رسیده عنوان کرد :با ترویج تفکر مسئولیت اجتماعی نوعی از اعتماد همراه با خیرخواهی و رفع گرفتاری های اجتماعی در جامعه شکل میگیرد .

در پایان از فرزندان موفق مراکز تحت حمایت بهزیستی استان تجلیل شد.