در پایان سفر یک روزه دکتر هاشمی رئیس سازمان بهزیستی کشور به کرمان ،نشست شورای معاونین اداره کل بهزیستی استان کرمان با  حضور اعضاء شورای معاونین بهزیستی کرمان و هیئت همراه دکتر هماشمی در محل ستاد مرکزی بهزیستی کرمان برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان کرمان ، دراین جلسه پس از ارائه عملکرد و فعالیت های بهزیستی کرمان توسط دکتر عباسی مدیرکل بهزیستی کرمان و معاونین این اداره کل ، دکتر هاشمی ضمن تقدیر از فعالیت ها و موفقیت های بهزیستی کرمان گفت : خوشبختانه باتوجه به ارایه گزارشات همکارانمان در سازمان بهزیستی کشور عملکرد بهزیستی استان کرمان ، همواره جزو استانهای برتر کشور می باشد.

وی با اشاره به اعتبارات سازمان بهزیستی کشور گفت : اعتبارات سازمان  به گونه است که باید برای آن برنامه ریزی دقیق کرد و با درایت و تدبیر در هزینه کردن آن دقت نمود.
دکتر هاشمی با اشاره به نیازها جامعه هدف بهزیستی اظهار داشت :دربهزیستی توانمند سازی را در رأس امور قرار داده ایم تا با خروج عده ای افراد دیگری که نیازمند حمایت می باشند را به چرخه وارد کنیم .
وی با بیان اینکه می توان خدمات غیر مستمر به کسانی که در انتظار استفاده از خدمات مستمر بهزیستی می باشند ارائه نمود افزود: اعتبارات در بهزیستی کم اما نیازها در بهزیستی زیاد است و باید با مراقبت از اعتبارات و بهره گرفتن از خیرین به کسانی که در انتظار استفاده از خدمات مستمر بهزیستی می باشند ، خدمات ارائه دهیم .
رئیس سازمان بهزیستی کشور به اجرای طرح پایش پرونده های بهزیستی اشاره کرد و اظهار داشت : با اجرای این طرح بسیاری از کسانی که نیازمند نبوده اند از چرخه حمایت بهزیستی خارج شدند و بدینوسیله می توانیم به نیازمندان واقعی ارایه خدمات نمائیم.
دکتر هاشمی در ادامه با اشاره به عملکرد بهزیستی کرمان و نیازهای این اداره کل گفت : تلاش ما بر این است که بی تکلف در کنار پرسنل بهزیستی باشیم.
وی قول مساعد داد تا جهت اجرای برنامه های آموزشی پیشگیری و اجرای طرحهای بهزیستی کرمان ، کمک به توانمند سازی مددجویان ، کمک به پرداخت هزینه های تحصیلی و درمانی مددجویان تحت حمایت ، اختصاص اعتبار برای رفع کمبود اعتبارات در سهم آورده مسکن ، مشاغل خانگی و تامین جهیزیه مددجویان استان کرمان  ، اقدامات لازم را صادر نماید.
وی همچنین گفت : تلاش خواهیم کرد تا پایان سال جاری بسیاری از تعهدات ایجاد شده درکرمان و شهرستانهای سیرجان و بردسیر را باتوجه به امکاناتمان عملی نمائیم .