در جلسه ای که با حضور دکتر میدری معاون وزیر تعاون ، کار و رفاه اجتماعی و اعضاء شورای رفاه برگزار شد،
طرحهای علمی و پژوهشی بهزیستی که در راستای کاهش آسیب های اجتماعی و توانمند سازی مددجویان بهزیستی با همکاری اساتید دانشگاه انجام شده است ، معرفی شد.
به گزارش روابط عمومی بهزیستی در این جلسه صادق زاده مدیرکل بهزیستی با اشاره به اینکه بنای برنامه های خود را در بهزیستی برپایه تحقیقات و پژوهشهای علمی نهاده است گفت :

از آنجا که مسائل و مشکلات اجتماعی امروز دیگر به شیوه های متداول قابل حل نمی باشد با همکاری اساتید دانشگاه و انعقاد تفاهم نامه با دانشگاه شهید باهنر طرحهای پژوهشی و علمی ارائه شد تا بتوانیم با اجرای آنها در کرمان برای اولین بار در کشور چنین طرحهایی را اجرا نماییم.
وی با بیان اینکه تاکنون نشست ها و جلسات متعددی با حضور اساتید دانشگاه برگزار و سعی شده تا از ظرفیت های علمی استان به نحو احسن استفاده شود، افزود: طرحهای ارائه شده بهزیستی چون طرح مدیریت راهبردی و کاهش آسیب های روانی و اجتماعی با رویکرد اجتماع محور مورد استقبال بسیاری از مسئولین کشوری و وزارت رفاه قرار گرفته است .
 مدیرکل بهزیستی اظهار امیدواری کرد تا با تکیه بر تحقیقات و پژوهشها و استفاده از نظرات صاحبنظران در سراسر کشور بتوانیم گامهای مثبت و مؤثری در مسیر کاهش آسیب های اجتماعی که امروز نوپدید هم هستند برداشته شود.
گفتنی است در این جلسه پس از معرفی طرحهای 1- مدیریت راهبردی کاهش آسیب های روانی ، اجتماعی با رویکرد اجتماع محور، 2- سامانه الکترونیکی تشخیص و ارائه راهکارهای پیشگیری از آسیب های اجتماعی  3- نقشه GTS در رتبه بندی و تحلیل نواحی اعتیاد خیز 4- سند توسعه رفاه اجتماعی استان کرمان با تکیه بر مأموریت های سازمان بهزیستی 5- طرح ترویج صندوق های اجتماعی زنان 6- طرح تراش سنگهای قیمتی و نیمه قیمتی و تولید زیورآلات مددجویان بهزیستی استان کرمان توسط اساتید به سوالات و نظرات شرکت کنندگان پاسخ داده شد.