بازارچه خیریه باغ بهشت به همت شهروند راوری شیوا شهریاری و با همکاری بهزیستی واداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان راور به مدت سه روز در پارک بانوان راور دائر شد

بنا به گزارش روابط عمومی بهزیستی راور در مراسم افتتاحیه این بازارچه خیریه فرماندار راور ، جانشین حوزه مشارکتها واشتغال بهزیستی استان و جمعی ار مسولین شهرستان حضور داشتند
لازم به ذکر است این تولیدات غذایی، صنایع دستی و منسوجات در نمایشگاه عرضه شد که عواید حاصل از فروش به نفع کودکان نیازمند هزینه می شود