بازبینی چهارمین جشنواره تئاتر منطقه ای معلولین کویر با حضور میثم صدرا دبیراجرایی جشنواره و هیئت داوران در محل سالن نشاط اداره کل بهزیستی استان کرمان برگزار شد .

به گزارش روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان کرمان جشنواره تئاتر منطقه ای معلولین کویر از تاریخ 13 تا 20 آذر ماه در شهرستان بیرجند برگزار می گردد .

تئاتر معلولین تحت حمایت بهزیستی استان کرمان با حضور 10 نفر در صورت کسب امتیاز در مرحله بازبینی به جشنواره راه پیدا می کند .