بازتوانی و خودکفا نمودن مددجویان قابل بازتوانی تحت حمایت ، حرکت به سمت خلق حماسه اقتصادی است .
به گزارش روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان کرمان ، دکتر رضا عباسی مدیرکل بهزیستی با بیان مطلب فوق در جلسه شورای معاونین اداره کل بهزیستی کرمان گفت : مجموعه پرسنل بهزیستی کرمان همگام با دیگر آحاد جامعه همچون سالهای گذشته تمام همت و تلاش خود را برای تحقق خواسته ها و فرمایشات مقام معظم رهبری بکار خواهند بست .

وی : حضور حداکثری و پرشور پرسنل و جامعه هدف بهزیستی در انتخابات پیش رو را کمک به خلق حماسه بزرگ سیاسی ایرانیان آگاه دراین آزمون بزرگ دانست و افزود : در بحث حماسه اقتصادی نیز ایجاد اشتغال پایدار ، بازتوانی و خودکفا نمودن مددجویان قابل بازتوانی و تغییر وضعیت این افراد از مصرف کننده به مولد ، حرکت مستقیم به سمت تحقق حماسه اقتصادی است .
دکتر عباسی در ادامه از معاونین بهزیستی خواست تا هرچه سریعتر برنامه ها و طرحهای کارشناسی خود و زیر مجموعه ها را جهت حرکت دقیق تر در مسیر ایجاد حماسه اقتصادی ارائه نمایند.
برپایه این خبر در ادامه این جلسه : گزارش های مربوط به اعزام کاروان 161 نفره نوروزی مددجویان بهزیستی به اردوی راهیان نور و فعالیتهای نوروزی بهزیستی بویژه در حوزه اورژانس جتماعی 123 ، پذیرش و اسکان پرسنل بهزیستی دیگر استانها در سطح استان کرمان و گروههای مددجویی وارد شده به کرمان در قالب میهمانان نوروزی ، نحوه و کیفیت توزیع بن کارتهای مددجویی و… ارائه شد.