به گزارش روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان کرمان در دومین روز از هفته بهزیستی رئیس و کارشناسان اداره بهزیستی جیرفت با تعدادی از سالمندان دارای معلولیت و زنان سرپرست خانوار تحت پوشش بهزیستی دیدار و گفت و کرد .

در این بازدید رضانژاد رئیس بهزیستی در فضای صمیمی ضمن گفتگو با مددجویان مشکلات آنها را مورد بررسی قرار داد .

 در پایان این دیدار یک بسته سبد غذایی به ارزش 2500000ریال به آنان اهداء شد.