به گزارش روابط عمومي سازمان بهزيستي استان کرمان  دکتر اسفندياري ، سرپرست سازمان بهزيستي کشور در دومين روز از دور سوم سفر رئيس جمهور به استان کرمان از مرکز شير خوارگاه مادر و مرکز شبه خانواده آشيانه علي بازديد کرد.

در جريان اين بازديد ها مدير کل بهزيستي استان و مديران مراکز به تشريح روند فعاليت هاي در حال انجام اين 2 مرکز پرداختند.
دکتر اسفندياري سرپرست سازمان بهزيستي کشور در جمع کارکنان ومدد کاران مراکز ياد شده ، کار در اين مکانها و خدمت به فرزندان بي سرپرست را توفيقي الهي عنوان کرد.

دکتر  اسفندياري با ابراز رضايت و قدر داني از مسئولين بهزيستي کرمان بر توجه ويژه به مسائل  مذهبي و ديني فرزندان تاکيد کرد و افزود : تدوين برنامه هدفمند و استراتژيک براي آينده اين کودکان از ضروريات کار در اين نوع مراکز است.
گفتني است در جريان اين بازديد ها که در فضايي صميمي  و آکنده از مهر ومحبت صورت گرفت ، از سوي سرپرست سازمان بهزيستي کشور هدايايي به فرزندان وکودکان مقيم اين مراکز اهداء شد.