به گزارش روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان کرمان به نقل از بردسیر به مناسبت هفته ملی سالمندان ،کارشناسان واحد سالمندان و اشتغال بهزیستی شهرستان از طرح های اشتغال سالمندان بازدید کردند .

لازم به ذکر است تسهیلاتی که بهزیستی برای رفاه حال سالمندان ارائه نموده است باعث ایجاد اشتغال و توانمندسازی سالمندان شده است .