به گزارش روابط عمومی اداره کل بهزیستی در دومین روز از ایام ا… دهه فجر بانوان شاغل در ادارات دولتی کرمان با حضور در سرای سالکمندان از بانوان سالمند عیادت و دلجویی نمودند.