به گزارش روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان کرمان اعضاء گروه بازرسی و ارزیابی عملکرد وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی که به منظور ارزیابی عملکرد دستگاههای زیر مجموعه این وزارتخانه  به کرمان سفر کرده بودند ، با استقرار در ستاد مرکزی اداره کل بهزیستی استان کرمان و حضور در واحدهای اداری بهزیستی ، به بررسی نحوه فعالیت و خدمت رسانی بهزیستی به جامعه هدف خود پرداختند.
برپایه این خبر ، برپایی جلسه مشترک با مدیرکل بهزیستی استان و تشریح عملکرد سال 90 و شش ماهه اول سال 91 از سوی دکتر عباسی از دیگر برنامه های انجام شده بود.