در سیزدهمین روز از ماه مبارک رمضان امام جمعه ، رئیس ادره بهزیستی نرماشیر ، فرماندار و جمعی از مسئولین شهرستان نرماشیر از مرکز خیریه نگهداری فرزندان بی سرپرست مشیز بازدید و از فرزندان دلجویی کردند .

به گزارش روابط عمومی بهزیستی استان کرمان به نقل از نرماشیر روح الله آزادمنش رئیس اداره بهزیستی نرماشیر با تقدیر و تشکر از همراهی مسئولین  شهرستان گفت : گره گشایی از مشکلات فرزندان مراکز و گروه های هدف در راستای استقلال آنان نیازمند تلاش و حمایت همه مسئولین می باشد .

مسئولین از منازل تعدادی از مددجویان بازدید و مشکلات آنان  مورد بررسی قرار گرفت و همچنین سبد غذایی و لوازم ضروری منزل به آنان اهداء نمودند .