رئیس بهزیستی شهرستان منوجان ، معین اقتصادی منوجان (شرکت گهر زمین)، امام جمعه و فرمانده سپاه این شهرستان  از مرکز بهبودی اقامتی میان مدت منوجان بازدید نمودند .

 به گزارش روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان کرمان به نقل از منوجان مرتضی نمدادی رئیس بهزیستی شهرستان منوجان با بیان اینکه فرد معتاد روی هر یک از اعضاء خانواده تاثیر منفی دارد گفت : رابطه او با سایر اعضاء خانواده مختل و در عوض رابطه بین فرد معتاد و موادمخدر به مفهومی بسیار واقعی به بخشی از محیط خانواده تبدیل میشود.

منصوری معین اقتصادی منوجان در زمینه مشارکت  با بهزیستی در خصوص تاسیس پایگاه خدمات و سلامت اجتماعی در جنوب استان  و همچنین از نظر تجهیزات و فضای فیزیکی مراکز ترک اعتیاد تحت نظارت بهزیستی  مناطق محروم  اعلام آمادگی نمود.