معاون رئیس سازمان بهزیستی کشور در ادامه سفر خود به شهرستانهای جنوبی استان کرمان با ورود به  شهرستان جیرفت  از «موسسه خیریه توانبخشی و مراقبتی بچه های ما » مرکز نگهداری از معلولین ذهنی سروش بازدید  نمود.
به گزارش روابط عمومی بهزیستی استان کرمان در این بازدید دکتر محسنی بندپی معاون وزیر و رئیس سازمان بهزیستی در جریان روند ارایه خدمات صورت گرفته به معلولین این مرکزقرار گرفت .

وی در این بازید با توجه به بیان برخی مشکلات و درخواستهای مسئولین «موسسه خیریه توانبخشی و مراقبتی بچه های ما » ضمن تقدیر از خدمات و فعالیتهای تمامی پرسنل شاغل در این مجموعه قول مساعد داد تا جهت حل مشکلات پیش رو در راستای ارایه خدمات بیشتر به جامعه معلولین این مرکز همکاری نماید.