از روند احداث پروژه مسکن96 واحدی مددجویان شهرستان جیرفت بازدید نمود .
به گزارش روابط عمومی بهزیستی استان کرمان در این بازدید عدم تأمین سهم آورده مددجویان بهزیستی از مشکلاتی بود که از سوی مسئولین شهرستان جیرفت عنوان شد.
در این بازید دکتر محسنی بند پی پیگیری جهت حل مشکل مسکن مددجو.یان را ارزشمند دانست و گفت : باید برای حل مشکلات مسکن مددجویان و مشکلات اعتباری انان برنامه ریزی شود .

در ادامه این بازید رئیس سازمان بهزیستی کشور با حضور در محل سکونت تعدادی از مددجویان شهرستان با ایشان دیدار و به درخواستهای آنان پاسخ داد.