دکتر اسد بیگی رئیس ستاد فوریتهای اجتماعی بهزیستی کشور در سفری یک روزه خود به استان کرمان با  حضور در  شهرستان راور از نزدیک با فعالیتهای انجام شده بهزیستی را در حوزه آسیب های اجتماعی،فعالیتهای اورژانس اجتماعی (123) در این شهرستان را مورد بررسی قرار داد .
به گزارش روابط عمویم بهزیستی استان کرمان وی در شهرستان راور ضمن دیدار با فرماندار شهرستان راور عملکرد اورژانس اجتماعی این شهرستان را در مدت کوتاه راه اندازی خوب ارزیابی نمود و گفت : به درستی بر مشکلات اعتباری و کمبود پرسنل در این شهرستان برای ارایه خدمات  مطلوبتر به مشکلات اجتماعی مطلعیم اما بطور کلی مرکز فوریتهای اجتماعی در کشو با کمبود اعتبار مواجه می باشد .

وی اظهار امیدواری کرد : با توجه به هماهنگی به عمل آمده مشکلات موجود در این شهرستان و بطور کلی استان کرمان حل و اقدام لازم جهت  ارتقاء سطح اورژانس اجتماعی راور صورت پذیرد.
دکتر اسد بیگی سپس از  ساختمان اداری اورژانس اجتماعی شهرستان راور بازدید نمود و در جریان خدمات قابل ارایه و اقدامات صورت گرفته و همچنین روند آسیبهای اجتماعی موجود در راور قرار گرفت .