رئیس و کارکنان اداره بهزیستی زرند از مجتمع فولاد ایرانیان به منظور تعامل و همکاری بین بخشی برای کاهش و پیشگیری از آسیب های اجتماعی بازدید کردند .

به گزارش روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان کرمان محمد ابراهیمی رئیس اداره بهزیستی زرند با اشاره به ضرورت توسعه سلامت روانی و کاهش آسیب های اجتماعی در جامعه عنوان کرد : باید با استفاده از شرکای اجتماعی در حوزه رفع مسائل و مشکلات اجتماعی گام برداریم .

ابراهیمی با تاکید بر حمایت های اصولی از قشر کارگر گفت : برای توسعه سلامت روانی افراد ، ساماندهی شرایط روحی و روانی کارگران و ایجاد شرایط کار ایمن ضروری است .

وی با تشریح اهداف بهزیستی اظهار داشت : بهزیستی در حوزه مسائل مختلف اجتماعی ، پیشگیری ار ناهنجاری ها و آسیب ها و همچنین حوزه مشاوره و مددکاری به افراد و خانواده ها خدمات مفید و موثری ارائه می کند.