دکتر زاهدی نماینده مردم کرمان و راور و رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی با حضور درمحل شیرخوارگاه مادر شهر کرمان پس از بازدید از بخشهای این مرکز ، ساعتی را به دیدار از کودکان مقیم شیرخوارگاه گذراند.
به گزارش روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان کرمان ، دراین بازدید و دیدار که دکتر عباسی مدیرکل بهزیستی کرمان و سعیدی فرماندار کرمان نیز حضور داشتند . رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی پس از بازدید از بخشهای مختلف شیرخوارگاه مادر ، سالن بازی کودکان و… با تقدیر از مدیریت ، پرسنل و مددکاران بهزیستی به جهت فراهم نمودن شرایط مناسب رشد کودکان بی سرپرست و بدسرپرست و انجام فعالیتهای تخصصی پیشگیرانه گفت : همه مسئولین کشور باید تلاش کنید تا نظام خانواده ثبات و قوام بیشتر و بهتری داشته باشد. برپایه این خبر ، دکتر عباسی مدیرکل بهزیستی نیز با ارائه گزارشی از روند پذیرش و نگهداری کودکان در شیرخوارگاه مادر و فعالیتهای درحال انجام و انجام شده در حوزه کودکان بی سرپرست و بدسرپرست تحت حمایت بهزیستی گفت درحال حاضر 43 نوزاد و کودک در شیرخوارگاه مادر نگهداری می شوند .
مدیرکل بهزیستی استان خاطر نشان کرد طی هشت ماهه گذشته از سال جاری تعداد 94 کودک با طی مراحل قانونی به فرزند خواندگی داده شده اند.
شایان ذکر است درادامه بازدید ، نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی با حضور در اتاق بازی کودکان و تحویل اسباب بازی به کودکان ساعتی را  درکنار ایشان گذراند.