همزمان با اولین روز از هفته بهزیستی فرماندار ، بخشدار شهرستان ریگان با حضور در اداره بهزیستی این شهرستان با رئیس و کارکنان بهزیستی دیدار و گفت و گو کرد .

به گزارش روابط عمومی بهزیستی استان کرمان میرزاده رئیس بهزیستی شهرستان ریگان ضمن خیر مقدم به تشریح به مسئولین شهرستان و تقدیر از نگاه ویژه آنان به مسائل اجتماعی گفت : یکی از اهداف مهم سازمان بهزیستی حمایت و توانمندسازی گروه های هدف می باشد که این اداره فعالیت های خود را با این اهداف دنبال می کند .
در ادامه باقری فرماندار ریگان با تبریک آغاز هفته بهزیستی اظهار داشت : برنامه ریزی در حوزه پیشگیری از بروز آسیب های اجتماعی در جامعه مهم تر از درمان می باشد و این نیازمند اجرای برنامه های کارشناسی شده و علمی است .
در ادامه فرماندار و بخشدار شهرستان ریگان از نمایشگاه دستاوردهای گروه های هدف در اداره بهزیستی این شهرستان بازدید و با اهداء لوح از رئیس و کارکنان بهزیستی ریگان تقدیر کردند .