فرماندار کرمان با حضور در اداره بهزیستی شهرستان کرمان با مدیر و کارکنان دیدار و از حوزه های مختلف اداره بازدید نمود .

به گزارش روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان کرمان علیرضا احمدی پورمدیر بهزیستی شهرستان کرمان ضمن تقدیر و تشکر از حضور فرماندار گفت : ماهیانه حدود 5000 مشاوره تلفنی از طریق سامانه 1480 وحدود 250 مورد مراجعه حضوری در مرکز مشاوره بهزیستی شهرستان کرمان انجام می دهیم.

مدیر بهزیستی شهرستان کرمان با اشاره به فعالیت های متعدد بهزیستی اظهار داشت : کرمان با 30 مرکز شبه خانواده بالاترین آمار را در استان داراست و 1800 زن سرپرست خانوار از خدمات بهزیستی استفاده می کنند.

علی بابایی فرماندارکرمان درجریان بازدید از اداره بهزیستی شهرستان کرمان اعتیاد را زمینه ساز بسیای از مشکلات اجتماعی دانست و عنوان کرد : تلاش برای ارتقاء آگاهی خانواده ها و آموزش های پیشگیرانه که توسط کارشناسان بهزیستی در سطح جامعه انجام می شود قابل تقدیر می باشد .

فرماندار کرمان با اشاره به طرح ها  برنامه های تخصصی بهزیستی برای کاهش آسیب ها گفت  : کمیته ها وشوراهای اجتماعی باید از فعالیت های متعدد و تاثیر گذار بهزیستی  درراستای اطلاع رسانی برای عموم جامعه و بهره مندی از این طرح ها تلاش نمایند .