به مناسبت هفته بهزیستی ، فرماندار شهرستان راور به همراه جمعی از مسئولین محلی ، مراکز تحت نظارت بهزیستی راور را مورد بازدید قرار دادند .
به گزارش روابط عمومی سازمان بهزیستی استان کرمان ، در این بازدید چند ساعته باقر زارع سرپرست اداره بهزیستی راور به تشریح اقدامات و فعالیتهای بهزیستی پرداخت.
وی به منظور آشنایی بیشتر مسئولین راور  در جریان بازدید از دو مرکز شبه خانواده امام حسن مجتبی (ع) و حضرت زهرا (س) گزارش مبسوطی از روند فعالیتهای این مراکز و چگونگی  خدمات رسانی بهزیستی به این مراکز و مراکز دیگر ارایه نمود.

گفتنی است در این بازدید فرماندار و مسئولین محلی شهرستان راور کودکان مقیم مراکز یاد شده را مورد دلجویی قرار دادند.