دکتر حبیب الله مسعودی فرید  قائم مقام  معاون اجتماعی سازمان بهزیستی کشور که به منظور بررسی فعالیتهای تخصصی بهزیستی کرمان در حوزه اجتماعی به کرمان سفر کرده بود از فعالیتهای بهزیستی در این حوزه در شهرهای کرمان و بم بازدید کرد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان کرمان در جریان این بازدید ها که با حضور مدیرکل بهزیستی کرمان انجام شد. قائم مقام  معاون اجتماعی سازمان بهزیستی کشور علاوه بر حضور در اورژانس اجتماعی و تعدادی از مراکز حوزه اجتماعی شهر بم ، با حضور در مرکز اورژانس اجتماعی شهر کرمان از واحدهای زیر مجموعه این مرکز شامل تیم سیار خدمات اجتماعی ،  خط 123 ، اسکان موقت زنان پناه جو ، کودکان خیابانی ، باز پروری زنان و دختران آسیب دیده اجتماعی ، خانه سلامت دختران ، مرکز مداخله در خانواده به منظور کاهش طلاق و پایگاه خدمات اجتماعی بازدید کرد.

دراین بازدیدها که بیش از پنج ساعت به طول انجامید دکتر فرید قائم مقام  معاون اجتماعی سازمان بهزیستی کشور ضمن بررسی دقیق فعالیتهای تخصصی درحال انجام در هر واحد به گفتگو با مددجویان مقیم این مراکز پرداخت .
برپایه این خبر درادامه این بازدیدها درجلسه ای که به منظور هماهنگی بیشتر برگزار شد ، دکتر فرید با ابراز خرسندی از حضور در استان کرمان و مشاهده فعالیتهای چشمگیر و تخصصی بهزیستی در حوزه پیشگیری از بروز و شیوع آسیبهای اجتماعی ، بر رفع موانع موجود و تقویت ناوگان خودرویی اورژانس اجتماعی استان کرمان تاکید کرد.