مدیرکل و معاون دفتر  امور کودکان کودکان و نوجوانان سازمان بهزیستی کشور در به همراه مدیرکل و معاون امور اجتماعی بهزیستی استان  از شیرخوارگاه مادر – خانه کودکان و نوجوانان پسر صنعتی  و خانه کودکان و نوجوان  دختر گلها در کرمان بازدید و ضمن دیدار با فرزندان نحوه خدمات دهی این خانه ها را بررسی نمود

به گزارش روابط عمومی بهزیستی استان کرمان مدیرکل دفتر امور کودکان و نوجوانان سازمان بهزیستی کشور با حضور در شیرخوارگاه مادر کرمان – خانه کودکان و نوجوانان پسر صنعتی  و خانه کودکان و نوجوان دخترانه گلها از بخش های مختلف شیرخوارگاه بازدید نمود و در بررسی مشکلات راهکارهایی به مدیر و کارکنان ارائه کرد.