مدیرکل بهزیستی استان کرمان به منظور رسیدگی به امور خدمات رسانی در مجموعه بهزیستی شهرستان کرمان ضمن دیدار با دکتر وحید زاده  رئیس اداره بهزیستی این شهرستان به درخواستها و مشکلات آنان رسیدگی نمود.
وی در این دیدار  پرورش  نیروهای توانمند و متخصص و استفاده از تجربیات افراد را در روند خدمات رسانی به مددجویان به نحو مطلوب مؤثر دانست و گفت : نیروهای انسانی در هر مجموعه به عنوان سرمایه های اصلی یک سازمان محسوب می شوند که باید با توجه به تخصص، مهارت و تعهد آنان در یک مجموعه اداری بکار گرفته شوند.

وی با اشاره به اینکه شهرستان کرمان به عنوان بزرگترین شهرستان استان از جمعیت هدف بالایی برخود دار است افزود: خوشبختانه توان مدیریتی امروز دراین مجموعه و تلاشی که برای رفع مشکلات مددجویان و ایجاد رفاه پرسنل شده قابل تقدیراست .
دراین دیدار دکتر وحید زاده رئیس اداره بهزیستی شهرستان کرمان نیز گزارشی از فعالیت های انجام شده در بهزیستی شهرستان و تلاشهایی که به منظور معرفی جایگاه بهزیستی به عنوان یک نهاد تخصصی صورت گرفته است را ارائه نمود.
گفتی است دراین دیدار صادق زاده مدیرکل بهزیستی از تمامی واحدهای اداره  بهزیستی شهرستان کرمان بازدید و یا پرسنل دیدار نمود.