دکتر عباسی مدیرکل بهزیستی با سفر به شهر راین فعالیتهای درحال انجام بهزیستی دراین شهر را مورد بازدید و بررسی قرار داد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان کرمان ، درجریان این سفر یک روزه ، مدیرکل بهزیستی در دیدار با مسئول و مددکاران مجتمع خدمات بهزیستی راین ، خدمت رسانی و حمایت مستقیم به طیف گسترده ای از جامعه شامل : سالمندان ، کودکان ، معلولین ، زنان ، بیماران روانی و معتادین و اجرای طرحها و برنامه های تخصصی با رویکرد پیشگیری از آسیبهای اجتماعی و معلولیتها و… را توفیق الهی دانست که خدا به مددکاران گمنام عرصه رفاه اجتماعی در بهزیستی عطا کرده است . دکتر عباسی در ادامه به برنامه های توانمند سازی و بازتوانی مددجویان اشاره کرد و گفت : با حرکت مدون و مستمر در این مسیر به خلق حماسه اقتصادی مورد نظر مقام معظم رهبری کمک خواهیم کرد.
مدیرکل بهزیستی در ادامه ، اجرای برنامه های تخصصی را از برنامه های مهم بهزیستی جهت کنترل بروز و شیوع آسیبهای اجتماعی و معلولیتها عنوان کرد و افزود ، مددکاران باید با تعامل مستمر با مردم و شناخت روحیات ایشان مردم را برای حضور و مشارکت در طرحهای تخصصی بهزیستی تشویق نماید.
برپایه این خبر ، درادامه این سفر، دکتر عباسی از فعالیتهای درحال انجام مجتمع خدمات بهزیستی راین بازدید و با تعدادی از مراجعین و مددجویان ملاقات نمود.
مدیرکل بهزیستی سپس با حضور در منزل تعدادی از مددجویان ضمن دیدار با ایشان مسائل و مشکلات آنان را مورد بررسی قرار داد.
مدیرکل بهزیستی کرمان با حضور در محل یک واحد دامداری که با حمایت بهزیستی و توسط یکی از مددجویان بازتوان شده ، اداره می شود حاضر شد و ضمن بازدید از این واحد دامداری با این مددجوی بازتوان شده به گفتگو نشست .