به گزارش روابط عمومی بهزیستی استان کرمان نامبردگان با حضور در ساختمان اداره بهزیستی ارزوئیه ضمن بررسی روند انجام فعالیتهای اداری و همچنین نحوه خدمت رسانی این اداره    از نزدیک مسائل و مشکلات موجود را مورد ارزیابی و بازدید قرار داده ارائه راهکارهایی به همکاران دراین شهرستان پرداختند.
در ادامه بازدید فوق مدیرکل به همراه معاون پشتیبانی و منابع انسانی با حضور در جمع کارکنان این اداره به تشریح اهداف راه اندازی این اداره در شهرستان ارزوئیه پرداخته و درخصوص ارائه خدمات مطلوب تر به جامعه هدف راهنمائیهای لازم را به همکاران خود ارائه نمودند.
سپس کلانتری رئیس اداره بهزیستی ارزوئیه ضمن تقدیر از حضور مسئولین در شهرستان ارزوئیه این حضور را نشان از اهمیت ارائه خدمات مطلوب و موثر به جامعه هدف از سوی سازمان داشت و تأکید کرد کلیه همکاران حاضر در این اداره با تمام وجود در کمک به رفع مشکلات مددجویان تلاش خواهند نمود که بدون تردید دراین بین از راهنمائیها و حمایتهای مسئولین ستادی نیز بی نیاز نخواهند بود.
در ادامه این سفر یکروزه صادق زاده به اتفاق معاون پشتیبانی و رئیس بهزیستی شهرستان فوق با حضور در فرمانداری با فرماندار این شهرستان به دیدار و گفتگو پرداختند.

دراین دیدار صمیمانه صادق زاده ضمن ابراز خرسندی از حضور دراین شهرستان با بیان اهمیت راه اندازی اداره بهزیستی شهرستان ارزوئیه به منظور دسترسی آسانتر جامعه هدف به خدمات بهزیستی در این شهرستان پرداخت.

واظهار داشت باتوجه به اهمیت خدمت رسانی مطلوب و موثر به مددجویان این شهرستان نیاز به امکانات بهتر و مطلوبتر وجود دارد و ازجمله تأمین ساختمانی با امکانات بهتر و دسترسی آسانتر برای مددجویان به خوبی احساس می گردد.
در ادامه منظری توکلی فرماندار ارزوئیه ضمن تأثیر گفته های مدیرکل بهزیستی با ابراز رضایت از نحوه فعالیت اداره تازه تأمین بهزیستی شهرستان فوق و نظر به اهمیت خدمت رسانی مطلوب به مددجویان جهت تأمین زیر ساختهای لازم از جمله ساختمان مناسب و کاربردی در زمینه تأمین این نیازها قول مساعد داد و آمادگی خود را جهت هرگونه همکاری دراین خصوص اعلام نمود.