مدیرکل بهزیستی استان کرمان در سفرهای جداگانه به شهرستانهای زرند و راور در جریان فعالیت ها و اقدامات ادارات بهزیستی این شهرستانها پرداخت.
به گزارش روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان کرمان دراین بازدید ها مدیرکل بهزیستی ضمن دیدار با پرسنل بهزیستی به بیان دیدگاهها و نظرات خود در خصوص روند ارائه خدمات بنحو مطلوب به جامعه هدف بهزیستی پرداخت و از پرسنل بهزیستی خواست تا با ارائه نقطه نظرات خود مجموعه مدیریتی سازمان را یاری رسانند.
وی همچنین ضمن دیدار با تعدادی از مددجویان این شهرستانها به درخواست ها و مشکلات این افراد نیز پاسخ داد.