دکتر عباسی مدیرکل بهزیستی استان کرمان در ادامه سفرهای کاری خود به شهرستانهای استان به منظور بررسی فعالیتهای بهزیستی و ملاقات با مددجویان و حضور در مراکز وابسته به شهرستان های راور و زرند سفر کرد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان کرمان، در این سفر دو روزه دکتر عباسی با حضور درمحل ادارات بهزیستی راور و زرند و دیدار چهره به چهره با پرسنل در جلساتی جداگانه نحوه فعالیتهای انجام شده و درحال انجام بهزیستی دراین دو شهرستان را بررسی کرد. مدیرکل بهزیستی استان کرمان در هر شهرستان و در محل اداره بهزیستی با تعدادی از مددجویان و مراجعان به بهزیستی ملاقات و به بررسی مسائل و خواسته های ایشان پرداخت و به همراه رئیس اداره بهزیستی شهرستان و کارشناسان مسئول مراکز با حضور در محل مراکز شبه خانواده و DIC با مددجویان مقیم این مراکز دیدار و در فضایی صمیمانه به گفتگو و بررسی مسائل ایشان پرداخت.
دکتر عباسی درادامه بازدیدها ی خود ، شبانه در منزل تعدادی از مددجویان تحت حمایت در شهرهای زرند و راور حاضر و علاوه بر تحویل هدایایی به ایشان نسبت به رفع مشکلات آنان دستورات لازم را اعلام کرد.
وی در بازدید شبانه خود ار مددجویان شهرستان زرند ، در محل منزل مددجو زعیم باشی که در خرداد ماه سالجاری دچار مرگ مغزی شده بود ووالدین ایشان با اهداء اعضاء فرزند خود جان سه بیمار نیازمند به پیوند را نجات داده بودند حاضر شد و مجدداً از این اقدام خداپسندانه ایشان تقدیر کرد.
مدیرکل بهزیستی استان در جریان سفر دو روزه خود به راور و زرند علاوه بر بازدید از مرکز نگهداری معلولین شهرستان زرند از پروژه های درحال احداث مسکن مددجویان بهزیستی دراین دو شهرستان ، کلینکهای فیزیوتراپی راور و زرند ، اورژانس اجتماعی زرند ، کلینیک هی مددکاری اجتماعی ، کمپهای درمان اعتیاد و چند موسسه خیریه مرتبط با بهزیستی نیز بازدید کرد.
برپایه این خبر ، مدیرکل بهزیستی استان کرمان درجریان سفر خود با فرمانداران شهرستانهای زرند و راور دیدار و درخصوص گسترش خدمات حمایتی و تخصصی بهزیستی دراین مناطق تبادل نظر کرد.
وی همچنین در جریان دیدار با فرمانداران شهرهای یاد شده از توجه ویژه ایشان به فعال سازی کمیته مناسب سازی محیط های شهری و اماکن عمومی ویژه معلولین قدردانی کرد و خواستار تداوم این روند و پیگیری ویژه جهت تحقق تصمیمات اخذ شده در امر مناسب سازی در شهرستانها شد .