دکتر عباسی مدیرکل بهزیستی استان کرمان در ادامه برنامه حضور خود  در شهرستانهای استان و بررسی فعالیتهای حمایتی و تخصصی بهزیستی در شهرستانها ، با سفر به شهرستان بم روند فعالیتهای درحال انجام دراین شهرستان را بررسی کرد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان کرمان ، در جریان این سفر دو روزه دکتر عباسی با حضور در محل اداره بهزیستی شهرستان بم علاوه بر دیدار با پرسنل بهزیستی بم ، با انجام برنامه ملاقات عمومی به درخواستهای تعدادی ازمددجویان و مراجعین رسیدگی کرد.

درادامه این سفر مدیرکل بهزیستی ، شبانه در منزل تعدادی از مددجویان حاضر و در فضایی صمیمانه به گفتگو با ایشان پرداخت و مسائل و خواسته های آنان را مورد بررسی قرار داد و در هر مورد دستورات لازم را صادر کرد.
برپایه این خبر : بازدید از فعالیتهای بهزیستی در شهر بروات ، حضور در محل موسسه خیریه همراهان بم و بازدید از فعالیتهای درحال انجام این موسسه ، بازدید از نحوه فعالیت اورژانس اجتماعی شهر بم ، دیدار با معلولین و بیماران خدمت گیرند از کلینک تونبخشی و فیزیوتراپی بهزیستی بم از دیگر برنامه های این سفر بود.
شایان ذکر است دکتر عباسی دراین سفر همچنین از مرکز آموزش علمی – کاربردی بهزیستی در شهر بم نیز بازدید کرد و طی نشستی با مسئول مرکز و پرسنل به بررسی  نحوه فعالیت این واحد آموزشی پرداخت .